Vytvorenie kontextovú ponuku

Ak chcete použiť kontextovú ponuku v aplikácii, prejsť jeho rukoväť funkciu TrackPopupMenuEx . Uplatňovanie zvyčajne vyžaduje TrackPopupMenuEx v okne postupe v odpovedi na správu užívateľ generated ako napríklad WM_LBUTTONDOWN alebo WM_KEYDOWN.

Vedľa rozbaľovacieho menu rukoväť, TrackPopupMenuEx vyžaduje určiť rukoväť okna vlastníka, poloha v kontextovej ponuke (v obrazovkových súradniciach) a tlačidlo myši, ktorý môže používateľ použiť na vyberte položku.

Staršie TrackPopupMenu funkciu naďalej podporované, ale nové aplikácie by mali použiť funkciu TrackPopupMenuEx . TrackPopupMenuEx funkcia vyžaduje tých istých parametroch ako TrackPopupMenu, ale tiež umožňuje zadať časť obrazovky, ktorú v ponuke by nesmú zakrývať. Žiadosť obvykle vyzýva tieto funkcie okno postupu pri spracúvaní WM_CONTEXTMENU správy.

Poskytnutím súradníc x a y-spolu s TPM_CENTERALIGN, TPM_LEFTALIGN alebo TPM_RIGHTALIGN príznak môžete určiť polohu kontextovú ponuku. Indikátor Urcˇuje pozi'ciu kontextovej ponuke relatívne k súradníc x a y-.

By malo umožniť používateľom vyberať položky kontextovej ponuke pomocou rovnaké tlačidlo myši slúži na zobrazenie ponuky. V takom prípade zadajte TPM_LEFTBUTTON alebo TPM_RIGHTBUTTON príznak, ktorý indikuje stlačenom tlačidle myši môže používateľ použiť na vyberte položku ponuky.

Index