DrawMenuBar

Funkcia DrawMenuBar prekresľuje ponukami zadané okno. Ak sa panel s ponukami zmení po systém vytvoril okno, táto funkcia musí byť zvolané upriamiť zmenených ponukami.

BOOL DrawMenuBar ( HWND  hWnd / / zvládnuť okna s ponukami donútila);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna ktorých ponukami potrebuje redrawing.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index