Vlastník ťahané ponuky a WM_MEASUREITEM správu

Pred systému zobrazuje položku vlastník ťahané ponuky po prvýkrát odošle hlásenie WM_MEASUREITEM okno postupu okna, že vlastní položky ponuky. Táto správa obsahuje ukazovateľ na MEASUREITEMSTRUCT štruktúra, ktorá identifikuje tovar a obsahuje položku údaje, ktoré k nej boli priradené žiadosť. Okno postup musí vyplniť itemWidth a itemHeight členov štruktúre pred vrátením zo spracovania správy. Systém používa informácie v týchto členov pri vytváraní ohraničovacieho rámčeka v ktorom žiadosť čerpá v menu. Tieto informácie tiež používa zistiť, keď používateľ vyberie položku.

Index