MenuItemFromPoint

Funkcia MenuItemFromPoint určuje ktoré položka ponuky, ak je nejaký, v zadanom umiestnení.

UINT WINAPI MenuItemFromPoint ( HWND  hWnd;  HMENU  hMenu;  bod  ptScreen  );
 

Parametre

hWnd
Rukoväť na okno obsahujúce menu.

Windows NT 5.0 a systém Windows 98: Ak hMenu parameter reprezentuje popup menu, táto hodnota je NULL, funkcia nájsť ponuke okno.

hMenu
Zvládnuť ponuky obsahujúce položky menu zasiahnuť testu.
ptScreen
Bod štruktúra špecifikujúce miesto na testovanie. Ak hMenu určuje ponukami, tento parameter je v okne súradnice. V opačnom prípade je klient súradnice.

Note:

Vráti zero-based pozíciu položka ponuky na zadanom umiestnení alebo na –1, ak žiadna položka menu na určitom mieste.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu funkcie, bod

Index