SetMenu

Funkcia SetMenu priradí Nová ponuka zadané okno.

BOOL SetMenu ( HWND  hWnd; / / spracovať do oknaHMENUhMenu / / zvládnuť menu);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna menu je pridelí.
hMenu
Spracovať na novú menu. Ak má tento parameter hodnotu NULL, sa odstráni aktuálne ponuky okno.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Okno prekreslí, aby zodpovedal ponuky zmeniť.

SetMenu funkcia nahradí predchádzajúcu ponuku prípadné, ale to nie je zničiť jej. Žiadosť by mala volať funkciu DestroyMenu na splnenie tejto úlohy.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu, DestroyMenu, GetMenu

Index