Položka ponuky pozície

Každá položka ponuky v ponukami alebo menu s jedinečným identifikátorom, ale má hodnotu jedinečné postavenie. Najkrajnejšia položky v menu, bar alebo Najvyššou položkou v ponuke má postavenie nula. Pozícia hodnota zvýšená pre následné ponuky položky. Systém priradí hodnotu pozície ku všetkým položkám menu, vrátane oddeľovače. Nasledujúca ilustrácia zobrazuje polohu hodnoty položiek ponukami a v menu.

Ak volanie funkcie menu, ktoré upravuje alebo načíta informácie o položke osobitné ponuky, môžete zadať položky s použitím jeho identifikátora alebo svoju pozíciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Menu úpravy.

Index