Vytvorenie funkcií menu

Pomocou funkcií menu tvorby, môžete vytvoriť ponuky v čase spustenia alebo pridať položky ponuky do existujúcej ponuky. Vytvoriť prázdny ponukami a CreatePopupMenu funkciu vytvorením prázdnej ponuky, môžete použiť funkciu CreateMenu . Ak chcete pridať položky do ponuky, použite funkciu InsertMenuItem . Staršie funkcie AppendMenu a InsertMenu sú naďalej podporované, ale InsertMenuItem sa použijú pre nové aplikácie.

Index