Myš vstup

Tento prehľad opisuje ako systém poskytuje myši vstup do vašej aplikácie a ako uplatňovanie prijíma a spracováva vstupu.

Index