WM_CAPTURECHANGED

WM_CAPTURECHANGED správa sa odosiela do okna stráca zachytiť myši.

WM_CAPTURECHANGED hwndNewCapture = lParam (HWND);    / / zvládnuť okno získať myši zachytiť 
 

Parametre

hwndNewCapture
Hodnota lParam. Spracovať do okna, ktoré získava zachytiť myši.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Okno dostane tejto správy aj v prípade volania ReleaseCapture sám. Žiadosť by nie pokus o nastavenie myši zachytiť v reakcii na túto správu.

Keď obdrží správu okno by mala prekresliť sám, potreby odrážajú nový stav myši zachytávania.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad vstup myši Mouse vstupné správy, ReleaseCapture, SetCapture

Index