GetCapture

Funkcia GetCapture načíta rukoväť v okne (ak existuje), Spojené štáty majú zachytená myši. Len jedno okno naraz môžete zachytiť myši; Toto okno dostane vstup myši alebo či sa kurzor nachádza v rámci jej hraníc.

HWND GetCapture(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť digitalizačného okna spojené s aktuálne vlákno. Ak žiadna okna vo vlákne bol zajatý myši, vrátená hodnota je NULL.

Poznámky

Vrátená hodnota NULL neznamená žiadne vlákno alebo proces v systéme bol zajatý myši; to jednoducho znamená, aktuálne vlákno bol zajatý nie myši.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad vstup funkcie myši, ReleaseCapture, SetCapture

Index