SetDoubleClickTime

SetDoubleClickTime funkcia nastavuje čas dvakrát kliknite na položku pre myš. Dvakrát kliknite na ikonu je séria dvomi kliknutiami tlačidlom myši, druhý vyskytujúce sa v rámci stanoveného času po prvom. Dvakrát kliknite na položku čas je maximálny počet milisekúnd, ktoré môžu nastať medzi prvým a druhým kliknutia dvojitého kliknutia.

BOOL SetDoubleClickTime ( UINT  uInterval / / dvakrát intervalu);
 

Parametre

uInterval
Určuje počet milisekúnd, ktoré môžu nastať medzi prvým a druhým kliknutia dvojitého kliknutia. Ak tento parameter nastavený na nulu, systém používa predvolené dvakrát čas 500 MS.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Funkcia SetDoubleClickTime nemení dvakrát kliknite na položku čas pre všetky okná v systéme.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad vstup funkcie myši, GetDoubleClickTime

Index