SwapMouseButton

Funkcia SwapMouseButton zruší alebo obnoví zmysle tlačidiel myši doľava alebo doprava.

BOOL SwapMouseButton ( BOOL  fSwap / / späť alebo obnovenie tlačidlá);
 

Parametre

fSwap
Určuje, či sa význam tlačidlo myši zvrátiť alebo obnovené. Ak tento parameter hodnotu TRUE, ľavé tlačidlo generuje správy právo tlačidlo a pravé tlačidlo generuje ľavého tlačidla správy. Ak tento parameter hodnotu NEPRAVDA, tlačidlá sa obnovia na ich pôvodný význam.

Note:

Ak zmysle tlačidiel myši predtým otočila predtým, ako bola funkcia spustená, vrátená hodnota je nenulové.

Ak nie sa obrátil zmysle tlačidiel myši, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Tlačidlo prohozením je poskytované ako príslušenstvo pre ľudí, ktorí pomocou myši s ich rúk ľavý. Ovládací Panel zvyčajne len volá funkciu SwapMouseButton . Hoci žiadosť neobsahuje volať funkciu, myš je zdieľaný prostriedok a spätných zmysle gombíky ovplyvní všetky aplikácie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad vstup funkcie myši, SetDoubleClickTime

Index