WM_RBUTTONDBLCLK

WM_RBUTTONDBLCLK hlásenie sa zaúčtujú, keď používateľ dvojitým kliknutím pravého tlačidla myši, kým kurzor neprejde do klientskej oblasti okna. Ak nie je zajatý myši, správa je vyslaný do okna pod kurzorom. V opačnom prípade správu vyslaný do okna, ktoré Spojené štáty majú zachytená myši.

WM_RBUTTONDBLCLK fwKeys = wParam;        / / kľúč flags xPos = LOWORD(lParam);  / / horizontálnej polohy kurzora yPos = HIWORD(lParam);  / / vertikálna pozícia kurzora 
 

Parametre

fwKeys
Hodnota wParam. Určuje, či rôzne tlaeidlami nadol. Tento parameter môže byť ľubovoľná kombinácia nasledovných hodnôt:
Hodnota Popis
MK_CONTROL Ak je stlačený kláves ctrl.
MK_LBUTTON Ak ľavé tlačidlo myši nefunguje.
MK_MBUTTON Ak je prostredným tlačidlo nadol.
MK_RBUTTON Nastaviť pravé tlačidlo myši nefunguje.
MK_SHIFT Ak je stlačený kláves shift.

xPos
Hodnota nízka-order slovo lParam. Určuje x súradníc kurzora. Súradnica je relatívna vzhľadom na ľavý horný roh oblasti klienta.
yPos
Hodnota Rozdeli slovo lParam. Určuje súradnica y od kurzora. Súradnica je relatívna vzhľadom na ľavý horný roh oblasti klienta.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Iba okná, ktoré majú CS_DBLCLKS štýl môžete prijímať WM_RBUTTONDBLCLK správy, ktoré systém vytvorí vždy, keď používateľ stlačí, uvoľňuje a opäť stlačí pravé tlačidlo myši v lehote dvakrát kliknite na ikonu systém. Dvojitým kliknutím na pravé tlačidlo myši skutočne vytvára štyri správy: WM_RBUTTONDOWN, WM_RBUTTONUP, WM_RBUTTONDBLCLK, a WM_RBUTTONUP znova.

Jedna aplikácia môže použiť makro MAKEPOINTS previesť lParam parameter štruktúry bodov.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad, Myš vstupné správy, GetCapture, GetDoubleClickTime, MAKEPOINTS bodoch, SetCapture, SetDoubleClickTime, WM_RBUTTONDOWN, WM_RBUTTONUP

Index