Kurzor myši

Keď používateľ presunie ukazovateľ myši, systém presúva bitovú mapu na obrazovke, ktorá sa volá kurzor myši. Kurzor myši obsahuje jednom-pixel bod nazýva hot spotbod, že systém sleduje a rozpozná ako pozíciu kurzora. Keď sa vyskytne udalosť myš, okna, ktorý obsahuje hot spot zvyčajne dostane myši správy vyplývajúce z tejto udalosti. Okno potrebné nie je aktívna alebo majú klávesnice na hlásenie myši.

Systém udržiava premenná, ktorá ovláda rýchlosť myši – to znamená vzdialenosť kurzor presunie keď používateľ presunie ukazovateľ myši. Môžete použiť SystemParametersInfo funkcie s SPI_GETMOUSE alebo SPI_SETMOUSE príznak načítať alebo nastaviť rýchlosť myši. Ďalšie informácie o kurzorov myši v téme kurzory.

Index