Sledovania ukazovateľa myši

Aplikácie Win32 často vykonávať úlohy, ktoré zahŕňajú sledovanie polohy kurzora myši. Väčšina Kreslenie aplikácií, napríklad sledovať ho počas čerpania operácií umožňuje užívateľovi presúvaním myši nakreslite v oblasti okna klienta. Textových procesoroch tiež sledovať kurzor umožňujúceho používateľovi vyberte slovo alebo blok textu kliknutím a presunutím myšou.

Sledovania ukazovateľa zvyčajne zahŕňa spracovanie správy WM_LBUTTONDOWN, WM_MOUSEMOVEa WM_LBUTTONUP . Okno určuje, kedy sa má začať sledovať kurzor skontrolovaním pozíciu kurzora uvedené v parametri lParam WM_LBUTTONDOWN správy. Napríklad textových aplikácie by začať sledovať kurzor iba vtedy, ak správy WM_LBUTTONDOWN sa vyskytla bol kurzor na riadok textu, ale nie v prípade, ak to bolo v minulosti koniec dokumentu.

Okno skladieb pozíciu kurzora spracovaním prúd WM_MOUSEMOVE správy zverejnené okna ako myš ťahov. Spracovanie WM_MOUSEMOVE správy zvyčajne zahŕňa maľba opakovaných alebo výkres operácie do klientskej oblasti. Napríklad aplikácie mohli prekresliť riadka opakovane pohybuje ukazovateľ myši. Okno používa WM_LBUTTONUP hlásenie ako signál na zastavenie sledovaním kurzora.