Filtrovanie správ

Aplikáciu môžete vybrať určité správy na načítanie z front hlásení (pričom ignoruje iné správy) pomocou funkcie GetMessage alebo PeekMessage zadať filter správ. Filter je rozsah správy identifikátory (určená prvý a posledný identifikátor) alebo okno rukoväť. GetMessage a PeekMessage použiť filter správ chcete vybrať, ktoré správy chcete načítať z frontu. Filtrovanie správ je užitočné, ak žiadosť musia hľadať správy frontu správ, ktorý prišiel neskôr vo fronte.

Ľubovoľnej aplikácie, ktorá filtre správy musia zabezpečiť, že správy spĺňajú filter správ môžu byť zaúčtované. Napríklad ak uplatňovanie filtre WM_CHAR správy v okne, ktoré nebude prijímať vstup z klávesnice, funkcia GetMessage nemôže vrátiť. Toto účinne "zasekol" uplatňovanie.

Ak chcete filtrovať na klávesnicu, myš a správy DDE, jedna aplikácia môže použiť WM_KEYFIRST a WM_KEYLAST, WM_MOUSEFIRST a WM_MOUSELAST správy a WM_DDE_FIRST a WM_DDE_LAST konštanty.

Index