Nonqueued správy

Nonqueued správy sa odosielajú okamžite postupu určenia okno obteká front hlásení systému a front hlásení vlákno. Systému zvyčajne odošle nonqueued správy oznámiť okno udalostí, ktoré sa ho týkajú. Napríklad, keď používateľ aktivuje nové okno aplikácie, systému odošle okna sériou správ, vrátane WM_ACTIVATE, WM_SETFOCUSa WM_SETCURSOR. Tieto správy oznámia okno, ktorý bol aktivovaný, že vstup z klávesnice je smeruje do okna a že kurzor myši bolo presunuté v rámci hraníc okna. Nonqueued správy tiež môže vyplynúť, keď aplikácia vyžaduje určité funkcie systému. Napríklad, systém odošle správu WM_WINDOWPOSCHANGED po aplikácia používa funkciu SetWindowPos Ak chcete pohybovať oknom.

Index