Definovanom aplikáciou správy

Aplikácia môže vytvoriť správ používať svoj vlastný systém windows alebo komunikovať s oknami iných procesov. Ak aplikácia vytvorí svoju vlastnú správy, okno postup, ktorý ich obdrží musí interpretovať správy a poskytnúť náležité spracovanie.

Správa identifikátor hodnoty sa používajú takto:

Index