GetInputState

Funkcia GetInputState zisťuje, či sú tlačidlo myši alebo klávesnice správy vo fronte volajúci vlákno správ.

BOOL GetInputState(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Ak front obsahuje jeden alebo viac nové tlačidlo myši alebo klávesnice správy, vrátená hodnota je nenulové.

Ak nie sú žiadne nové tlačidlo myši alebo klávesnice správy vo fronte, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad, správy a správy vo fronte funkcie GetQueueStatus

Index