Správy a správy vo fronte štruktúry

Nasledovnú štruktúru používa so správami a fronty správ.

MSG

Index