Smerovanie správ

Systém používa dve metódy smerovaní správ okno postupu: vysielanie správ do frontu first-in; first-out nazýva Front hlásení, definovať systém pamäťového objektu, ktorý dočasne ukladá správy a odoslanie správy priamo na postup okno.

Správy zverejnené front hlásení sa nazývajú zaradené do frontu správ. Sú predovšetkým výsledkom vstup používateľa zadané pomocou myši alebo klávesnice, ako sú napríklad WM_MOUSEMOVE, WM_LBUTTONDOWN, WM_KEYDOWNa WM_CHAR správy. Ostatné vo fronte správy obsahujú časovač, Skicár a skončiť správy: WM_TIMER WM_PAINTa WM_QUIT. Väčšina iných správ, ktoré sa posielajú priamo do okna postupom, sa nazývajú nonqueued správ.