ReplyMessage

Funkcia ReplyMessage sa používa na odpovedanie na správu poslal cez funkciu SendMessage bez návratom do funkcie, ktorá sa nazýva SendMessage.

BOOL ReplyMessage ( LRESULT  lResult / / osobitné správy odpoveď);
 

Parametre

lResult
Určuje výsledkom spracovania správ. Možné hodnoty sú založené na správe poslanej.

Note:

Ak volajúci vlákno spracovával správa odoslaná z iného vlákna alebo procesu, vrátená hodnota je nenulové.

Ak volajúci vlákno nie spracovával správa odoslaná z iného vlákna alebo procesu, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Volaním túto funkciu okno postup, ktorý dostane správy umožňuje vlákno, ktoré nazýva SendMessage naďalej spúšťať akoby vlákno prijíma správu vrátil kontroly. Vlákno, ktoré zavolá funkciu ReplyMessage aj naďalej spustiť.

Ak správa nebola odoslaná prostredníctvom SendMessage alebo ak bola odoslaná prostredníctvom rovnakým vláknom, ReplyMessage nemá vplyv.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad správy a správy vo fronte funkcie InSendMessage SendMessage