MSG

MSG štruktúra obsahuje údaje správy z front hlásení vlákno.

tYPEDEF struct tagMSG {/ / msg HWND hwnd;   
  UINT správa; 
  WPARAM wParam; 
  LPARAM lParam; 
  DWORD čas; 
  BOD pt; 
} MSG 
 

Členovia

hwnd
Spracovať do okna ktorých okno postup dostane správu.
správa
Určuje číslo správy.
wParam
Určuje ďalšie informácie o správe. Presný význam závisí na hodnote správy členských.
lParam
Určuje ďalšie informácie o správe. Presný význam závisí na hodnote správy členských.
čas
Určuje čas, kedy bola zaúčtovaná správy.
pt
Určuje pozíciu kurzora v obrazovkových súradniciach, kedy napísaných správ.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad správy a správy vo fronte štruktúry, GetMessage, PeekMessage

Index