Okno postup

Okno postup je funkcia, ktorá prijíma a spracováva všetky správy odoslané do okna. Každá trieda okna má okno postup a každé okno vytvorené pomocou tejto triedy používa rovnakým spôsobom okno odpovedať na správy.

Systému odošle hlásenie okno postupu pri prechode údaje správy ako argumenty postupu. Okno postup potom vykoná vhodné opatrenia pre správu; kontroluje identifikátor hlásenie a počas spracovania správy používa informácie predpísané parametre správy.

Okno postup zvyčajne Neignoruje správu. Ak nemohol spracovať správu, musí poslať správu späť do systému na spracovanie predvolené. Okno postup to volaním funkcie DefWindowProc , ktorá vykonáva predvolenú akciu a vráti výsledok správy. Okno postup potom vráti túto hodnotu ako výsledok svoje vlastné správy. Väčšina okno postupy procesu len niekoľko správ a prechádzať iné do systému volaním DefWindowProc.

Pretože okno postup je spoločná pre všetky okná patriacich do tej istej triedy, môže spracovávať správy o niekoľkých rôznych oknách. Identifikovať osobitné okno ovplyvnené správy okno postup preskúmať okno rukoväť prešiel so správou. Ďalšie informácie o okne postupy nájdete v časti Okna postupy.