Typy správ

Táto časť popisuje dva typy správ:

Index