PostQuitMessage

Funkciu PostQuitMessage systému naznačuje, že vlákno podala žiadosť ukončiť (ukončiť). To sa zvyčajne používa v odpovedi na správu WM_DESTROY.

VOID PostQuitMessage ( int  nExitCode / / výstup kód);
 

Parametre

nExitCode
Určuje výstupný kód aplikácie. Táto hodnota sa používa ako wParam parameter WM_QUIT správ.

Note:

Táto funkcia nevráti hodnotu.

Poznámky

Funkcia PostQuitMessage príspevky WM_QUIT správ do frontu správ je vlákno a vracia okamžite; Funkcia jednoducho označuje systému vlákno požadujúci skončiť v nejakom čase v budúcnosti.

Keď vlákno načíta WM_QUIT správu z jeho front hlásení, by skončiť svoju správu slučky a vrátiť do systému. Hodnota výstupu vrátia do systému musí byť parameter wParam správy WM_QUIT.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad správ a funkcie frontu správ, GetMessage, PeekMessage, PostMessage, WM_DESTROY, WM_QUIT