WM_MDICASCADE

Žiadosť sa odošle správa WM_MDICASCADE viacnásobné okná klienta dokument rozhranie (MDI) na usporiadanie jej podriadené okná do kaskády formátu.

WM_MDICASCADE wParam = fuCascade (WPARAM) (UINT); / / Kaskáda príznak lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fuCascade
Hodnota wParam. Určuje vlajkou kaskády. Jedinou vlajkou v súčasnosti k dispozícii, MDITILE_SKIPDISABLED, bráni systému windows dieťa so zdravotným postihnutím MDI je Vnorovy.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je pravda.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré dokument rozhrania správy, WM_MDIICONARRANGE, WM_MDITILE

Index