WM_MDIDESTROY

Žiadosť sa odošle správa WM_MDIDESTROY viacnásobné okná klienta dokument rozhranie (MDI) zatvorte MDI dcérskym oknom.

WM_MDIDESTROY wParam = hwndChild (WPARAM) (HWND); / / rukoväť dieťaťa zatvorte lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

hwndChild
Hodnota wParam. Zvládnuť MDI dieťa okno zavrieť.

Note:

Túto správu vždy vráti nulu.

Poznámky

Toto hlásenie odstráni záhlavie okna MDI dieťa z MDI rám okna a deaktivuje dcérskym oknom. Žiadosti by mali používať túto správu zatvorte všetky okná dieťa MDI.

Ak okno MDI klient dostane správu, 3e zmeny aktivácie jej podriadené okná a maximalizovať aktívne okno dieťa MDI, systém obnoví aktívne dcérskym oknom a maximalizuje okno novo aktivovaný dieťaťa.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré dokument rozhrania správy, WM_MDICREATE

Index