Viacnásobné okno Vlastnosti dokumentu

Žiadosť MDI môžete uložiť aj údaje za dokumentu pomocou okna Vlastnosti. Údaje za dokument je údaje špecifické pre typ dokladu obsiahnuté v konkrétnom dcérskym oknom. Vlastnosti sú odlišné od medzeru v štruktúre okno v tom, že nie je potrebné prideliť medzera pri registrácii triedu okna. Okno môžete mať ľubovoľný počet vlastností. Tiež tam, kde sú kompenzácie používaný na prístup k medzeru v okne štruktúrach, vlastnosti sa označujú názvami, reťazec. Ďalšie informácie o okne vlastností nájdete v časti Okna Vlastnosti.

Index