Viacnásobné rozhrania referenčný dokument

Tieto prvky sa používajú v aplikáciách MDI.

Index