WM_MDIREFRESHMENU

Žiadosť sa odošle správa WM_MDIREFRESHMENU viacnásobné okná klienta dokument rozhranie (MDI) obnoviť ponuky okno MDI rám okna.

WM_MDIREFRESHMENU wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je rukoväť na ponuku rám okna.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je NULL.

Poznámky

Po odoslaní tejto správy, žiadosť musí volať funkciu DrawMenuBar aktualizovať panela s ponukami.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré dokument rozhrania správy, DrawMenuBar, WM_MDISETMENU

Index