Písanie hlavné správy slučky

Hlavným posolstvom slučky žiadosť MDI je podobný tomu, ktorý uplatňovania MDI ovládania akcelerátora. Rozdiel je, že správy slučky MDI zavolá funkciu TranslateMDISysAccel pred hľadaním skratky definovanom aplikáciou alebo pred odoslaním správy.

Nasledujúci príklad zobrazuje hlásenie slučky typická aplikácia MDI.

zatiaľ čo (GetMessage (amp; msg, NULL (HWND), 0, 0)) {Ak (!TranslateMDISysAccel (hwndMDIClient & msg) & &!TranslateAccelerator (hwndFrame, hAccel & msg))
    {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 
 

Funkcia TranslateMDISysAccel WM_KEYDOWN správy sa premieta do WM_SYSCOMMAND správy a posiela ich na aktívne okno dieťa MDI. Ak správa nie je hlásenie MDI akcelerátora, funkcia vráti FALSE, v takom prípade aplikácia používa funkciu TranslateAccelerator zistiť, či niektorý z skratky definovanom aplikáciou boli stlačené. Ak nie, slučky odosiela správy postupu vhodné okno.