O rozhraním viacerých dokumentov

Každý dokument v aplikácii MDI je zobrazený v samostatnom dcérskym oknom do klientskej oblasti hlavného okna aplikácie. Typické aplikácie MDI zahŕňajú textových procesoroch, ktoré umožňujú používateľovi prácu s viacerými textové dokumenty a tabuľky aplikácie, ktoré umožňujú používateľovi prácu s viacerými grafy a tabuľky.

Index