Dieťa okne aktivácia

Ľubovoľný počet podriadené okná možno zobraziť v okne klienta jedna kedykoľvek, ale iba jeden môže byť aktívny. Okno aktívneho dieťa je umiestnený v prednej časti všetkými oknami dieťaťa a jeho orámovanie je zvýraznený.

Používateľa môžete aktivovať neaktívneho okna kliknutím. Žiadosť MDI aktivuje dcérskym oknom zaslaním WM_MDIACTIVATE správu do okna klienta MDI. Ako okna client procesy túto správu odošle správu o WM_MDIACTIVATE postupu okno okna dieťa má byť aktivovaná a okno postupu dcérskym oknom, ktorý sa práve deaktivuje.

Chcete zabrániť aktivácia dcérskym oknom, zvládnuť WM_NCACTIVATE správu do okna dieťa vrátením FALSE.

Systém uchováva záznam o každej dcérskym oknom pozície v zásobníku prekrývajúcich sa okien. Táto stohovania je známy ako Poradie vykresľovania. Používateľa môžete aktivovať ďalšie dieťa okna poradie vykresľovania výberom nasledujúci príkaz z ponuky okno v aktívnom okne. Žiadosť aktivuje okno nasledujúcu (alebo predchádzajúcu) dieťa v poradie vykresľovania zaslaním WM_MDINEXT správu do okna klienta.

Na získanie popisovača do okna aktívneho dieťa MDI žiadosti odošle správu o WM_MDIGETACTIVE do okna klienta.

Index