Viacnásobné rozhrania štruktúry dokumentu

Tieto štruktúry sú použité s MDI.

MDICREATESTRUCT

Index