WM_MDIICONARRANGE

Žiadosť sa odošle správa WM_MDIICONARRANGE viacnásobné okná klienta dokument rozhranie (MDI) zariadiť všetky minimalizované MDI podriadené okná. Neovplyvňuje podriadené okná, ktoré nie sú minimalizované.

WM_MDIICONARRANGE wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré dokument rozhrania správy, WM_MDICASCADE, WM_MDITILE