LB_GETCARETINDEX

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETCARETINDEX na určenie register tovaru, ktorý má aktivačný obdĺžnik výberu viacerých položiek zoznam s možnosťou. Položka môže alebo nesmie byť začiarknuté.

LB_GETCARETINDEX wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based index poľa položky zoznamu, ktorý má aktivačný obdĺžnik. Ak poli so zoznamom je blok zoznam s jedným výberom, vrátená hodnota je zero-based registra položka, ktorá je vybratá, prípadné.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETCARETINDEX

Index