Zoznam polí

Microsoft ® Win32 ® aplikačné programové rozhranie (API) poskytuje dialógových oknách a ovládacích prvkov podpory komunikácie medzi aplikáciou a užívateľa. Zoznamom je kontrolné okno, ktoré obsahuje zoznam položiek, z ktorých môžete vybrať používateľa.

Index