LB_GETITEMHEIGHT

Žiadosť odošle hlásenie LB_GETITEMHEIGHT na načítanie výška položiek v zozname.

LB_GETITEMHEIGHT wParam = index (WPARAM);    / / Položka indexu lParam = 0;                 / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje zero-based index poľa položky zoznamu. Tento index sa používa iba ak zozname LBS_OWNERDRAWVARIABLE štýlom; v opačnom prípade musí byť nula.

Systém Windows 95 a Windows 98: WParam parameter je obmedzené na 16-bitové hodnoty. To znamená, polia zoznamu nemôže obsahovať viac ako 32 767 položiek. Hoci počet položiek je obmedzené, celková veľkosť v bajtoch položky v zozname je obmedzená len na dostupnú pamäť.

Note:

Vrátená hodnota je výška v pixloch každej položky v zozname. Vrátená hodnota je výška tovaru zadaného parametra indexu ak rozbaľovacom zozname štýl LBS_OWNERDRAWVARIABLE. Vrátená hodnota je LB_ERR, ak sa vyskytne chyba.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETITEMHEIGHT