LB_ADDFILE

Aplikácia odošle hlásenie LB_ADDFILE pridať zadaný názov súboru na zozname, ktorý obsahuje adresár zoznam.

LB_ADDFILE wParam = 0;                / / neboli použité; musí byť nulový lParam = lpszFilename (LPARAM) (LPCTSTR); / / názov súboru pridať 
 

Parametre

lpszFilename
Hodnota lParam. Ukazovateľ na názov súboru pridať.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based index súbor, ktorý bol pridaný alebo LB_ERR, ak sa vyskytne chyba.

Poznámky

Zoznamom, ku ktorému sa pripočítavajú lpszFilename už boli antikoagulačným funkciou DlgDirList.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, DlgDirList, LB_ADDSTRING

Index