LB_SETCOLUMNWIDTH

Aplikácia odošle hlásenie LB_SETCOLUMNWIDTH viacerými stĺpcami zoznamom (vytvorenom v štýle LBS_MULTICOLUMN) nastaviť šírka v pixeloch všetky stĺpce v zozname.

LB_SETCOLUMNWIDTH wParam = cxColumn (WPARAM); / / šírku stĺpca v pixeloch lParam = 0;                 / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

cxColumn
Hodnota wParam. Určuje šírku v pixeloch všetky stĺpce.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETTABSTOPS

Index