LB_SETANCHORINDEX

Žiadosť odošle hlásenie LB_SETANCHORINDEX nastaviť kotva položky – t. j. položky, z ktorých viacnásobný výber začína. Viacnásobný výber pokrýva všetky položky z predmetu kotva vsuvka položky.

LB_SETANCHORINDEX wParam = index (WPARAM); / / register nastaviť ako zakotviť lParam = 0;              / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje index nový bod kotva.

Systém Windows 95 a Windows 98: WParam parameter je obmedzené na 16-bitové hodnoty. To znamená, polia zoznamu nemôže obsahovať viac ako 32 767 položiek. Hoci počet položiek je obmedzené, celková veľkosť v bajtoch položky v zozname je obmedzená len na dostupnú pamäť.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je nula.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je LB_ERR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_GETANCHORINDEX

Index