LB_GETSELCOUNT

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETSELCOUNT chcete načítať celkový počet vybratých položiek v možnosťou výberu viacerých položiek zoznam s možnosťou.

LB_GETSELCOUNT wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je počítadlo vybraté položky v poli so zoznamom. Ak je políčko zoznamu bloku zoznam s jedným výberom, vrátená hodnota je LB_ERR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETSEL

Index