LB_GETLOCALE

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETLOCALE získať aktuálne miestne nastavenie v poli so zoznamom. Miestneho nastavenia môžete použiť na určenie správne poradie zoradenia zobrazený text (pre polia zoznamu štýlom LBS_SORT) a text pridaný LB_ADDSTRING správy.

LB_GETLOCALE wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je 32-bitová hodnota, ktorá určuje aktuálne miestne nastavenie v poli so zoznamom. Rozdeli slovo obsahuje kód krajiny a nízka-order slovo obsahuje identifikátor jazyka.

Poznámky

Identifikátor jazyka tvoria sublanguage identifikátor a identifikátor primárneho jazyka. Použitie PRIMARYLANGID makra na extrahovanie identifikátor primárneho jazyka z nízka-order slovo vrátenej hodnoty a SUBLANGID makra na extrahovanie identifikátor sublanguage.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad, zoznam poľa správy, LB_ADDSTRING, LB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID SUBLANGID

Index