LB_GETHORIZONTALEXTENT

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETHORIZONTALEXTENT na načítanie z zoznamom šírka v pixeloch, podľa ktorého zozname môžete horizontálne prebehne (posúvateľný šírka) Ak zozname Vodorovný posúvač.

LB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je posúvateľný šírka v pixeloch zozname.

Poznámky

Odpovedať na správu LB_GETHORIZONTALEXTENT je musí definovať zozname s WS_HSCROLL štýlom.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index