Prehľad funkcií zoznamu poľa

Rozhranie API systému Win32 poskytuje dve funkcie špecifické pre zoznam polí. Funkcia DlgDirList vyplní zoznamom súborov a adresárov na určenej ceste. Funkcia DlgDirSelectEx načíta aktuálneho výberu v zozname inicializovaná kliknutím na DlgDirList. Tieto funkcie umožňujú používateľovi vybrať súbor zo zoznamu bez písania umiestnenie a názov súboru.

Index