LBN_SELCANCEL

Aplikácia odošle hlásenie oznámenia LBN_SELCANCEL keď používateľ zruší výber v zozname. Rodičovské okno zozname dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

LBN_SELCANCEL idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátor zoznamu poľa hwndListBox = lParam (HWND);       / / popisovača na zozname 
 

Poznámky

Toto hlásenie oznámenia sa vzťahuje iba na zoznam polí v LBS_NOTIFY štýle.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index