LB_SETSEL

Aplikácia odošle hlásenie LB_SETSEL vyberte reťazec s možnosťou výberu viacerých položiek zoznam s možnosťou.

LB_SETSEL wParam = fSelect (WPARAM) (int);   / / výber príznak lParam = index (LPARAM) (UINT);     / / Položka indexu 
 

Parametre

fSelect
Hodnota wParam. Určuje, ako nastaviť výber. Ak fSelect parameter hodnotu TRUE, reťazec je vybratý a zvýraznené; Ak fSelect hodnotu NEPRAVDA, zvýraznenia sa odstránia a už nebol vybratý reťazec.
register
Hodnota lParam. Určuje zero-based index reťazec nastaviť. Ak je index –1, výberu pridať alebo odstrániť zo všetkých struny v závislosti od hodnoty fSelect.

Note:

Ak sa vyskytne chyba vrátená hodnota je LB_ERR.

Poznámky

Použite túto správu iba s možnosťou výberu viacerých položiek Zoznam polí.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_GETSEL, LB_SELITEMRANGE