LB_GETANCHORINDEX

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETANCHORINDEX na získanie indexu kotva položky – t. j. položky, z ktorých viacnásobný výber začína. Viacnásobný výber pokrýva všetky položky z predmetu kotva vsuvka položky.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je index predmetu kotva.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETANCHORINDEX

Index