LB_GETTOPINDEX

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETTOPINDEX na získanie indexu prvú viditeľnú položku v zozname. Pôvodne položka s indexom 0 je v hornej časti zoznamu, ale ak boli prebehne obsah zoznamu poľa ďalšia položka môže byť v hornej časti.

LB_GETTOPINDEX wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je index prvú viditeľnú položku v zozname.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETTOPINDEX

Index